Mopedförgasare
VM20 mm
YAMAHA DT
HONDA MT

VM24 mm
YAMAHA DT
HONDA M

VM18mm, VM20mm
Clamp-On
VM24mm
Spigot Mount

Size mm Outlet Length Height Inlet Tot. width
VM18
23
67
108
32
61
VM20
25
68
105
35
70
VM24
35
80
116
43
76.5
    
Outlet Utloppsfläns utv mått
Length Mellan inlopps och utloppsfläns
Height Totalhöjd
Inlet Inloppsfläns utv mått